Kiropraktisk behandling

Kiropraktisk behandling kännetecknas som en manuell behandlingsform. Det innebär att behandling främst utförs med händerna. Ledmanipulation är den behandling som vanligtvis förknippas med kiropraktik. Tekniken är effektiv vid nedsatt rörelse i ett område. Proceduren innebär att leden förs ut i sin rörelse och därefter sätter behandlaren ett snabbt tryck längs ledens rörelse. Behandling gör inte ont men kan ibland medföra ett litet knackljud. Ljudet är ofarligt och beror på en tryckförändring i leden. Andra tekniker som kan användas är till exempel mjukdelsbehandling, stretching, ledmobilisering och nervmobilisering. De flesta patienter söker en kiropraktor för vård av smärta i ländryggen, nacksmärta, axelbesvär eller huvudvärk. Utöver dessa besvär behandlar även en kiropraktor andra besvär kopplat till kroppens rörelseorgan.

Allmänt om kiropraktik

Kiropraktik är en manuell behandlingsform som utförs med händerna vid vård för besvär kopplat till muskler, leder och nerver. Kiropraktik är ett yrke som funnits i över ett sekel. I Sverige är det ett legitimerat yrke som utför av en legitimerad kiropraktor som har utbildning inom det muskuloskeletala systemet. Utöver Sverige är kiropraktik ett erkänt yrke i över 60 länder runtom i världen.

Anledning att söka en kiropraktor 

Hos en kiropraktor kan du söka vård för besvär kopplat till kroppens rörelseorgan. Den vanligaste anledningen är ryggbesvär, akuta ryggbesvär även känt som ryggskott, eller mer långvarig smärtproblematik. Andra besvär patienter kan söka för är nacksmärtor, axelbesvär, olika typer av huvudvärk och armbågssmärta. Läs om fler besvär en kiropraktor kan hjälpa dig med här.

kiropraktisk behandling

Hur söker jag vård hos en kiropraktor

Du kan boka tid hos en kiropraktor genom att kontakta en klinik eller boka en tid på nätet. Du behöver ingen remiss för att söka en kiropraktor. Våra kliniker är privata mottagningar. Vi har samarbete med flertalet sjukvårdsförsäkringar.

Förberedelser inför ditt besök

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför ett besök hos en kiropraktor. Vid undersökningen och behandlingen får du ofta ta av dig kläderna för det besvärade området. Det kan därför vara behagligt att ha underkläder som du känner dig bekväm i.

Besöket hos kiropraktorn

Samtalet

Ett förstagångsbesök inleds alltid med en anamnes (sjukdomshistoria) där du som patient får berätta vad du söker för. Kiropraktorn ställer olika frågor kring till exempel: 

 • Besvären du söker för
 • Hur och när smärtan uppkom
 • Tidigare besvär
 • Sjukdomar/mediciner
 • Förväntningar med besöket

Undersökning

Nästa del av besöket består av en undersökning. Denna kan innehålla:

 • Inspektion av området
 • Inspektion av rörelser
 • Palpation av muskler och leder
 • Ortopediska tester
 • Neurologiska tester
 • Kliniska funktionstester

Utifrån anamnes och fynden vid undersökningen ställer kiropraktorn därefter en diagnos. Diagnosen ligger till grund för vilken behandling som sedan väljs. Skulle behandlingen ligga utanför kiropraktisk behandling hänvisas du vidare till lämplig specialist.

kiropraktor-boka-tid

Så går en kiropraktisk behandling till

Behandlingen kan se olika ut beroende på vilken typ av besvär du söker för. Vanligen börjar kiropraktorn med ledmanipulation som utförs med händerna. Det kan även förekomma olika typer av hjälpmedel under behandlingen. Efteråt kan kiropraktorn gå igenom olika muskler och behandla dem vid behov. Det är inte ovanligt att du också får råd och information om ditt tillstånd. Ibland är det även nödvändigt att lägga upp ett träningsprogram. Behandlingen är individanpassad utifrån just dina förutsättningar.

Kiropraktisk behandling syftar till att minska smärta och öka rörelse så att muskler och leder kan fungera så bra som möjligt. 

Manuella behandlingar

Kiropraktisk behandling kan också benämnas som manuell behandling. Nedan går vi igenom hur ett besök kan se ut och olika tekniker samt metoder som kan förekomma under ditt besök. 

Under behandlingen får du ligga på en höj- och sänkbar behandlingsbänk. Beroende på vilken teknik som utförs kan du behöva ligga på rygg, mage eller på sidan. Behandlingen som utförs utgår ifrån vilken diagnos som ställts efter undersökningen. 

Kiropraktor-behandling

Ledmanipulation

Ledmanipulation, även känt som mobilisering med impuls, är en manuell teknik för att behandla leder. Proceduren innebär att leden förs ut i sin rörelse och därefter sätter behandlaren ett snabbt tryck längs ledens rörelse. Detta kan ibland medföra ett litet knakljud. Ljudet är ofarligt och beror på en tryckförändring i leden. Justeringen är smärtfri och har till syfte att leden ska fungera så bra som möjligt. Detta ger en minskad smärta och musklerna i området kan slappna av igen som följd.

Mobilisering

Mobilisering innebär ledmanipulation utan impuls. Proceduren är samma som ledmanipulation där leden förs ut i sin rörelse, men istället för att göra en impuls upprepas momentet fram och tillbaka tills en ökad rörelse i leden uppnås. Mobilisering som teknik har därför framför allt ökad rörelse i leden som huvudsyfte. 

Stretch 

Stretch eller muskeltöjning syftar till att öka rörelseförmågan i olika muskler, och därigenom avlasta ett besvärat område. Behandlingen går ut på att sträcka ut muskeln i olika lägen. Det finns olika stretchmetoder. Den vanligaste brukar vara att sträcka ut muskeln. Patienten får sedan spänna emot och därefter slappna av. När patienten slappnar av tar behandlaren ut muskeln lite längre. Detta upprepas oftast minst tre gånger. Det är viktigt att tillägga att själva muskeln i sig inte blir längre vid kortvarig stretch utan det sker först efter flera år av stretching. Den tillfälliga ökade rörelseförmågan är dock fortfarande en bra metod för att minska på smärtan.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter, även kända som tender points eller muskelknutor, är små ömma punkter i musklerna. Vid behandling kan en kiropraktor trycka på dessa för att få muskeln att slappna av och minska på smärtan.

Massage

Massage kan förekomma vid mer allmän behandling av ett område. Behandlingen har ofta som syfte att ge en avslappnande effekt, men också för att verka smärtlindrande för ömma muskler. 

Behandling med träning

Träning är en vanlig behandlingsform och ett bra verktyg för dig som patient. Genom övningar kan vi avlasta området eller styrka upp området beroende på vad som anses vara adekvat för just dig.

Stresshantering

Det är viktigt att förstå att stress ofta är en bidragande faktor till att kroppen blir känsligare. En ökad känslighet förstärker smärta och vidare vår förmåga att hantera smärtan. Stressen kan vara orsakat av konflikter i privatlivet eller på grund av en dålig arbetsmiljö, och kan därför vara en bidragande faktor till smärta i till exempel rygg, nacke, axlar eller huvudvärk. Det kan då ingå i behandlingen att se till hur du mår psykiskt och hur du upplever din omgivning. Ibland kan det vara tillräckligt att man blir medveten om kopplingen, för att lättare kunna hantera situationen bättre. Enklare råd eller övningar för att varva ner kan också ordineras, men om det är mer omfattande stressbesvär kan man rådas att söka samtalsterapi för mer ingående stresshantering.

Information om smärthantering och råd

Det är inte ovanligt att du får råd och information hos kiropraktorn angående din smärta och vad du själv kan göra för att hantera den. Råden kan vara olika tekniker för hur du ska bära dig åt när du får ont och även hur du kan undvika att smärtan uppstår. I andra fall kan det vara viktigt att öka förståelsen för smärta. Smärta innebär sällan att något allvarligt är fel och vår egen reaktion till smärtan kan ibland vara det största hindret. 

Ergonomin 

Olika besvär kan vara mer besvärande i vissa specifika positioner. Kiropraktorn kan därför gå igenom olika strategier för att undvika och förbättra ergonomin i hemmet eller i arbetet. Om nacken ger besvär när du sitter vid datorn kan ett råd till exempel vara att justera skärmhöjden, sittpositionen och möjlighet till mikropauser. 

Antalet behandlingar som behövs

Det kan variera stort i antalet behandlingar som behövs. Ofta bedöms det utifrån typen av besvär, hur länge du haft besvären, förutsättningar i livet, ålder och förmåga att följa råd och träning som rekommenderas. 

Om du haft besväret i ett fåtal veckor kan det ta ett par behandling för att uppnå önskad effekt. Vid besvär som pågått i flera månader kan betydligt större insatser i form av flera besök krävas, men också ett större ansvar på dig som patient att följa de råd som ges. 

Så mår du efteråt

Efter en kiropraktisk behandling kan det initialt kännas avslappnat och mer rörligt. En del kan känna sig trötta, vilket troligen beror på allmän beröring under behandlingen som frigjort en ökad mängd oxytocin som är ett lugn- och ro hormon. Dessa frigörs vid all typ av beröring som exempelvis massage. Upplevelsen av träningsvärk kan även förekomma. Det beror troligen på att musklerna går från att vara spända till mer avslappnade, vilket gör att du plötsligt känner hur spända musklerna har varit.   

Varför görs en kiropraktisk behandling?

Den vanligaste anledningen till att söka behandling hos en kiropraktor är att söka för besvär kopplat till kroppens rörelseorgan.

De vanligaste besvären är oftast något eller några av följande:

 • Ryggsmärta
 • Nackbesvär
 • Axelsmärta
 • Huvudvärk
 • Ont i knät
 • Smärta mellan skulderbladen
 • Fotledssmärta och stelhet
 • Strålande smärta t.ex. ischias 
 • Smärta runt armbågen 
 • Smärta från muskler eller leder

Det går också bra att söka för andra besvär såsom idrottsskador, migrän, yrsel, domningar och smärtor i armar och ben. 

Biverkningar eller komplikationer

Milda komplikationer och biverkningar är vanligt efter en kiropraktisk behandling. Mellan 30% – 61% av patienter upplever detta i någon form. Det är alltså vanligt att man efteråt känner av sin behandling hos en kiropraktor. Det kan förekomma inom alla typer av manuell behandling, som t.ex.  fysioterapi, osteopati och naprapati. 

Typiskt för milda biverkningar är:

 • Vanligen kortvariga (avtar inom 24 timmar).
 • Lokalt obehag som stelhet, träningsvärk m.m.
 • Upplevd smärta utanför sökområdet.
 • Trötthet och/eller huvudvärk.

Det är svårt att bedöma vilka individer som är mer benägna att få biverkningar efter en behandling. Det är oklart om det föreligger någon skillnad mellan olika typer av behandlingstekniker.

Vanliga frågor

Här samlas de vanligaste frågorna och funderingarna kring kiropraktik och behandling.

Besvär vi behandlar

Den vanligaste anledningen till att söka kiropraktor är för vård av besvär kopplat till kroppens rörelseorgan.

Kontakta oss

Vid frågor kan du kontantk oss via mejl eller formuläret. Det går även bra att ringa till respektive klinik.