Vår integritetspolicy

Kiropraktorvård (i detta dokument “vi” eller “oss”) värnar om din personliga integritet och hantera alla personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter inom patientjournaler skiljer något från andra personuppgifter, vi har därför delat upp vår policy i flera delar för att förtydliga hur de det kan skilja sig beroende på vilken kontakt du haft med oss. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift och hur behandlas dem

Personuppgift är uppgifter som kan kopplas till en fysik person, t.ex. namn, personer, bilder och IP-adress.

Behandling av dessa uppgifter omfattar alla former av hantering såsom insamling, lagring, ändring, utlämning eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

Respektive kiropraktor som arbetar under Kirorapkrorvård bär ansvar för behandling av de uppgifter som insamlas, lagras, ändras, utlämnas och förstörs.

Stephan Kjaer Jepsen

Erik Dahlbergsgatan 14, 411 26 Göteborg

Marcus Vig och Mats Stjernholm

Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm

Diego Cuevas, Daniel Ljung och Fredrik Svensson

Sköldungagatan 57, 753 35 Uppsala

I det fall vi tar del av uppgifter om dig som inhämtats av någon annan, exempelvis om vi med ditt medgivande läser journaler från en annan vårdgivare, ansvarar vi för hanteringen av dina personuppgifter.

För dig som är patient hos oss

När behandlas dina personuppgifter

Som vårdgivare är vi skyldiga att föra patientjournal vid kontakt med dig som patient enligt Patientdatalagen. Vi för journal vid varje besök och vid telefonkontakt för ärenden som rör mer än bara information och allmänna råd. Vi för inte journal om du ringer och frågar när vi har öppet eller hur mycket ett besök kostar.

Vilka personuppgifter behandlas

  • Vi lagrar identitets- och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, någon form av kontaktuppgift t.ex. telefon, adress eller e-post.  
  • En journalanteckning omfattar uppgifter om datum för besöket, vem du varit hos, medicinsk historia, undersökningsfynd, behandling och diagnos.  
  • Brev från dig lagras som journalhandlingar.
  • Du som patient har rätt att begära ut dina journaluppgifter.

Varför behandlas dina personuppgifter

Syftet med patientjournal är att bedriva en god och säker vård för dig som patient. Det är också syftet med patientdatalagen vi följer. En patientjournal är även en informationskälla för dig som patient, för uppföljning och utveckling av sökorsak och tidigare besvär.

Vem får ta del av dina personuppgifter

Alla journaluppgifter går under Offentlighets- och sekretesslagen. Hos oss på kiropraktorvård får endast den som vårdat dig åtkomst till din journal.

Dina journaluppgifter lagras i system som sköts av personuppgiftsbiträden vilket syftar till andra företag eller organisationer som efter avtal med oss sköter våra IT-system enligt lagar och regelverk.

Hur länge lagras personuppgifter

Din patientjournal lagras i enlighet med Patientdatalagen vilket är minst tio år efter att den senaste anteckningen infördes i den.

Dina rättigheter

Allmänna personuppgifter

Som person har du flera rättigheter rörande vår hantering av dina personuppgifter. Du finner fördjupad information på här. Särskilda regler gäller för de uppgifter som ingår i en patientjournal.

Rätt till information

Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi lagrar om dig. vilka de är, hur de lagras, hur länge de lagras. Du har också rätt att få veta om det skett en allvarlig händelse där dina känsliga uppgifter kan ha hamnat fel, exempelvis dataintrång.

Sociala medier och e-post

Vid kontakt via sociala medier kan vi inte styra säkerheten. Vi råder dig att undvika att ange känsliga uppgifter du inte vill dela via sociala medier.

Vid kontakt per e-post kommer v lagrai namn och e-postadress. Var uppmärksam på att e-post inte är en säker kommunikationsväg. Vi kan därför inte garantera att dina uppgifter är skyddade. Vi råder dig undvika känsliga uppgifter vid kontakt via e-post.

Vid besvaring av frågor gällande hälsa och vård hänvisar vi alltid till säkra kontaktvägar som personligt besök eller telefon.

SMS

I samband med bokning frågas du om du önskar SMS påminnelse gällande besökstiden och vi ber dig där ange telefonnummer. Vid ändring av telefonnummer behöver du därför meddela oss om du bytt eller fått nytt. SMS-påminnelse innehåller endast uppgifter om tid för bör besöket och eventuell dörrkod för att komma in.

Kontakt

Vid frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på info@kiropraktorvård.se eller besöka oss i Kiropraktorvård Göteborg på Erik Dahlbergsgatan 14, Kiropraktorvård Stockholm på Klarabergsviadukten 70 eller Kiropraktorvård Uppsala  på Sköldungagatan 57. Tänk på att inte skriva några känsliga personuppgifter i e-postmeddelanden.

Klagomål och tillsynsmyndigheter

Vid missnöje ser vi att ni i första hand tar kontakt med oss om du är otillfreds med hur vi hanterat din integritet.  Om vi inte kan rätta till problemet eller komma till en överenskommelse kan du kontakta:

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Patientdatalag (2008:355)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Dataskyddsförordningen (”GDPR”)

Datainspektionens information om dataskyddsförordningen.