Synpunkter och klagomål

I första hand skall du vända dig till den vårdgivaren du fått vård. Det är vårdgivaren som bäst kan förklara vad som hänt och eventuellt utför en åtgärd. Om du känner att du inte får gehör för ditt problem är du välkommen att kontakta Kiropraktorvård Svergie AB via formuläret nedan.

Från 1 januari 2018 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) endast skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Mer information om IVO.

Om du anser dig berättigad till ekonomisk ersättning på grund av en vårdskada kan du vända dig till vårdgivaren.

Synpunkter på vården

Mailformuläret syftar till att ta emot era synpunkter och åsikter. Kiropraktorvård uppmanar till att inleda kontakten denna väg, men att inte lämna uppgifter som rör dig eller annan person som är av personlig karaktär. I vissa fall och om ni önskar det, så kommer vi att kontakta er för en uppföljande dialog, i det skedet kan vid behov en personuppgiftsutväxling ske i större omfattning.

Formulär för synpunkter & klagomål

    Ange endast telefonnummer om du önskar att vi hör av oss via telefon.

    Vid brådskande ärende ber vi dig att i första hand ringa oss.


    Länkar till vårdgivare

    Skade- och avvikelserapport 54-KPV-QMS-F-15.1