Synpunkter och klagomål

Det går inte att helt undvika att skador uppstår i vården. Skulle en vårdskada uppstå ska du I första hand vända dig till den vårdgivaren du fått vård. Det är vårdgivaren som bäst kan förklara vad som hänt och eventuellt utför en åtgärd. Om du känner att du inte får gehör för ditt problem är du välkommen att kontakta Kiropraktorvård Svergie AB.

Från 1 januari 2018 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) endast skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Mer information om IVO.

Om du anser dig berättigad till ekonomisk ersättning på grund av en vårdskada kan du vända dig till vårdgivaren.


Länkar till vårdgivare

Skade- och avvikelserapport 54-KPV-QMS-F-15.1


Patietnberättelse

2023