Ischias

Ischias syftar till en strålande smärta ner i benet. Namnet kommer från ischiasnerven som är kroppens största nerv vilken går från ryggslutet ner i benen och är ungefär lika tjock som lillfingret. Den strålande smärta i benen kan påverka såväl vardagsliv som nattsömn. I den här texten kommer vi gå igenom grundläggande information om ischias, vad det är, dess symptom, anledningar och behandling.

Vad är ischias

Den vanligaste man avser med ischias är strålande smärta ner i benet. Det kan finnas viss begreppsförvirring runt ordet och vad det innebär. Slår man upp ordet i en medicinordbok är definitionen: smärtor i utbredningsområdet för ischiasnerven utmed baksida av (ena) benet. Detta är då ett specifikt område som den strålande smärtan måste följa som är orsakat av irritation på nerven. Om smärta däremot inte följer det specifikt område kan det också kallas för ischias men kan då bero på andra anledningen än att ischiasnerven är påverkad, exempel på detta är refererad smärta från muskler och/eller leder.  När någon söker vård för ryggsmärta med tillhörande utstrålning i benet, sätts vanligen diagnosen lumbago med ischias. Detta betyder ryggsmärta med strålning ut i benet oberoende om de är orsakat av nerv eller annan vävnad.

ischias

Vilka är symptomen på ischias

Det första symptomet på ischias är smärtor som strålar ner i benet. Det är bra att söka vård för detta besvär för att utreda orsaken och ytterligare smärta och besvär. Det är vanligt med muskelsvaghet. Om nerven påverkats kan det också förekomma minskad känsel, domningar och försämrad reflexförmåga.

Obs! Om du upplever besvär med att gå på toaletten och/eller domningar på insidan av låret, så kallad ridbyxeanestesi bör du uppsöka akutvård direkt.

Symptomen är med andra ord följande:

  • Smärta som strålar i benen och i vissa fall även i fötterna
  • Svårigheter att röra sig
  • Svagare muskler

Vid nervpåverkan kan detta även förekomma:

  • Känselbortfall
  • Domningar
  • Försämrad reflexförmåga

Anledningar till ischias

Ursprunget till den strålande smärtan i benet kan bero på olika strukturer. I ryggraden har vi det som kallas diskar som har en stötdämpande effekt mellan varje ryggkota. Med åldern förändras dessa vilket kan orsakat att själva innehållet i diskarna rinner ut. Detta är normalt men ibland kan detta innehåll komma i kontakt med nerven vilket leder till en irritation på nerven. Det uppstår då en smärta som går ner i benet längs med nervens utbredningsområde. Det kan även förekomma känselförlust och muskelsvaghet. Vanligtvis kommer utstrålningarna att minska med tiden och behandling. I några fall kan dock symptomen finnas kvar en längre tid eller aldrig försvinna helt.

Falsk ischias

Falsk ischias syftar till strålande smärta som inte kommer från att diskens innehåll irriterat ischiasnerven. Om smärta kommer från muskler eller leder brukar det benämnas som refererad smärta. Detta brukar förklaras med att den irriterande vävnaden skickar en nervsignal om smärta som går upp till hjärnan. Det som händer vid refererad smärta är att signalen korsar andra nervbanor på väg till hjärnan. Detta gör att slutsignalen till hjärna tolkas annorlunda än hur det faktiskt föreligger. Ett mer dramatiskt exempel på refererad smärta är det som händer vid hjärtattack. Där smärtan från hjärtat upplevs ut i vänster arm istället för mitt i bröstet där hjärta sitter.

Även om det är sällsynt kan det även förekomma kompressen av ischiasnerven. Detta kan då vara mellan olika muskler eller om nerven går genom piriformismuskler. Piriformis är en muskel som fäster vid sätet och går från sittbensknölen till lårbenet och har som funktion att rotera ut benet. Ischiasnerven går vanligen under denna muskel, hos en mindre del av befolkningen går nerven däremot igenom muskel. Om muskel blir irriterade kan den komma att trycka ihop nerven som sedan kan ge en strålande smärta i benet.

Behandling mot ischias

När man har ischias kan det vara betydande att man får hjälp så tidigt som möjligt för att sätta rätt diagnos och på så sätt kunna få en passande behandling. För att kunna avgöra vilka strukturer som är involverade undersöks området och olika tester utförs.

Det är grundläggande att ta reda på anledningen till smärtan man upplever; om det beror på att ischiasnerven är irriterad eller någon annan struktur som ger upphov till besväret.  Det finns flera olika typer av behandling och vilken behandling som används beror på orsaken. Vid ischias är de vanligaste typerna av behandling följande:

Vid nervpåverkan

Behandling av omkringliggande strukturer för att avlasta det påverkade området. Rehabiliteringsträning för att möjliggöra mer rörelser och avlastning. Oftast försöker man hitta specifika positioner som avlastar smärtan.

Operation vid mer allvarliga symptom. Vanligen går man in och avlasta nerven där den blivit klämd/irriterad.

Vid refererad smärta

Behandling direkt i området för att avlasta strukturen som blivit irriterad. Rehabiliteringsträning för att påverka området. Detta kan vara vanlig cirkulatorisk träning men också mer specifika övningar för att direkt påverka till exempel musklerna som ger upphov till den strålande smärtan.

I vissa fall behövs dock ingen behandling, då problemen går över av sig självt.

De allra flesta som har ischias blir hjälpta av behandling. Behandling brukar innefatta ledmobilisering, nervmobilisering och rehabiliterande träning. Vid strålande smärta från muskler och ledirritation brukar förbättring ses relativt snabbt. Om det är diskens material som irriterar nerven tar det betydligt längre men helt återställd brukar de flesta bli efter 6–9 månader. I vissa fall kan det bli aktuellt att genomgå en operation för diskbråck.

Förebyggande av besvär vid ischias

Det finna inga specifika metoder för att förebygga ischias, då detta är ett symptom på något annat som blivit irriterad. Det finns inga tydliga studier som säger att man kan förebygga nervinklämning. Det finns inte heller några tydliga studier som skulle förebygga strålande smärta från muskler eller leder.

Om smärta är återkommande i en specifika moment tex varje gång man utför utfallssteg kan det vara klokt att göra en förändring i träningen. Exakt vad du behöver göra kan du får hjälpa av oss med.   Om strålningen kommer i samband med ryggvärk är det ryggvärken som bör förebygga. Hur ryggvärk kan förebyggas är ett brett diskuterat ämne. Ni hittar mer information på vår sida om ryggvärk.