Ischias

Ischias

Ischias är en smärta som strålar nedåt i benet. Namnet kommer från ischiasnerven som är kroppens största nerv. Den går från ryggslutet ner i benen och är ungefär lika tjock som lillfingret. Den strålande smärtan i benen kan påverka såväl vardagsliv som nattsömn. I den här texten kommer vi gå igenom grundläggande information om ischias: vad det är, dess symptom, orsaker och behandling.

Allmänt om ischias

Den vanligaste betydelsen för ischias är strålande smärta ner i benet. Det kan finnas viss begreppsförvirring runt ordet och vad det innebär. Slår man upp ordet i en medicinordbok är definitionen: smärtor i utbredningsområdet för ischiasnerven utmed baksida av (ena) benet. Det är alltså ett specifikt område där den strålande smärtan finns, som är orsakat av irritation på nerven. Om smärta inte följer det specifika området kan det också kallas för ischias, men kan då bero på annat än att ischiasnerven är påverkad. Ett exempel är refererad smärta från muskler och/eller leder.  När någon söker vård för ryggsmärta med tillhörande utstrålning i benet, sätts vanligen diagnosen lumbago med ischias. Detta betyder ryggsmärta med strålning ut i benet oberoende om smärtan är orsakad av nerv eller annan vävnad.

ischias

Symptom vid ischias

Det första symptomet på ischias är smärta som strålar ner i benet. Det är bra att söka vård för det för att utreda orsaken och undvika ytterligare smärta och besvär. Det är också vanligt med muskelsvaghet. Om nerven påverkats kan det även förekomma minskad känsel, domningar och försämrad reflexförmåga.

Obs! Om du upplever besvär med att gå på toaletten och/eller domningar på insidan av låret bör du uppsöka akutvård direkt.

Vanliga symptom

 • Smärta som strålar i benen och i vissa fall även i fötterna
 • Svårigheter att röra sig
 • Svagare muskler

Symptom vid nervpåverkan

 • Känselbortfall
 • Domningar
 • Försämrad reflexförmåga

Orsaker till ischias

Ursprunget till den strålande smärtan i benet kan vara olika. I ryggraden har vi det som kallas diskar. Diskarna har en stötdämpande effekt mellan varje ryggkota. Med åldern förändras dessa, vilket kan orsaka att själva innehållet i diskarna rinner ut. Detta är normalt. Men ibland kan detta innehåll komma i kontakt med nerven och skapa en irritation. Det uppstår då en smärta som går ner i benet längs med nervens utbredningsområde. Det kan även förekomma känselförlust och muskelsvaghet. Vanligtvis kommer utstrålningen att minska med tid och behandling. I några fall kan dock symptomen finnas kvar en längre tid, eller aldrig försvinna helt.

Falsk ischias

Falsk ischias innebär strålande smärta som inte beror på att diskens innehåll irriterat ischiasnerven.  Om smärta kommer från muskler eller leder brukar den benämnas som refererad smärta. Detta brukar förklaras med att den irriterande vävnaden skickar en nervsignal om smärta som går upp till hjärnan. Vid refererad smärta korsar signalen andra nervbanor på väg till hjärnan. Slutsignalen till hjärnan tolkas då fel. Ett mer dramatiskt exempel på refererad smärta är det som händer vid hjärtattack. Smärtan från hjärtat upplevs då ut i vänster arm istället för mitt i bröstet där hjärtat sitter.

Det är sällsynt, men det kan också inklämning från vävnander ischiasnerven. Detta kan då vara mellan olika muskler eller om nerven går genom piriformismuskeln. Piriformis är en muskel som fäster vid sätet och går från sittbensknölen till lårbenet. Den har funktionen att rotera ut benet. Ischiasnerven går vanligen under denna muskel. Hos en mindre del av befolkningen går nerven däremot igenom muskeln. Om muskeln blir irriterad kan den komma att trycka ihop nerven. Nerven kan då ge strålande smärta i benet.

Behandling vid ischias

När man har ischias kan det vara betydelsefullt att få hjälp så tidigt som möjligt. Detta för att sätta rätt diagnos och få en passande behandling. För att kunna avgöra vilka strukturer som är involverade undersöks området och olika tester utförs.

Det är grundläggande att ta reda på anledningen till smärtan man upplever; om det beror på att ischiasnerven är irriterad eller att annan struktur ger upphov till besväret.  Det finns flera olika typer av behandling. Vilken behandling som utförs beror på orsaken. Vid ischias är de vanligaste typerna av behandling följande:

Vid nervpåverkan

 • Behandling av omkringliggande strukturer för att avlasta det påverkade området.
 • Rehabiliteringsträning för att möjliggöra mer rörelse och avlastning. Oftast försöker man hitta specifika positioner som avlastar smärtan.
 • Operation vid mer allvarliga symptom. Vanligen går man in och avlastar nerven där den blivit klämd/irriterad.

Vid refererad smärta

 • Behandling direkt i området för att avlasta strukturen som blivit irriterad.
 • Rehabiliteringsträning ges för att påverka området. Detta kan vara vanlig cirkulatorisk träning, men också mer specifika övningar för att direkt påverka till exempel musklerna som ger upphov till den strålande smärtan.

I vissa fall behövs dock ingen behandling, då problemen går över av sig självt.

De allra flesta som har ischias blir hjälpta av behandling. Behandling brukar innefatta ledmobilisering, nervmobilisering och rehabiliterande träning. Vid strålande smärta från muskler och ledirritation brukar förbättring ses relativt snabbt. Om det är diskens material som irriterar nerven tar det betydligt längre tid. Men helt återställda brukar de flesta bli efter 6–9 månader. I vissa fall kan det bli aktuellt att genomgå en operation för diskbråck.

Vad du själv kan göra

Det finna tyvärr inga specifika metoder för att förebygga ischias, då detta är ett symptom på att något annat blivit irriterat. Det finns inga tydliga studier som säger att man kan förebygga nervinklämning. Det finns inte heller några tydliga studier på hur man förebygger strålande smärta från muskler eller leder.

Om smärta är återkommande i specifika moment, till exempel varje gång man utför utfallsteg, kan det vara klokt att göra en förändring i träningen. Exakt vad du behöver göra kan vi hjälpa dig att ta reda på.   Om strålningen kommer i samband med ryggvärk, är det ryggvärken som bör förebyggas.