Ryggskott

Ryggskott

Ryggskott är en vanlig åkomma som drabbar människor i alla åldrar. Ett ryggskott uppstår ofta i samband med en belastning som kroppen inte är beredd på. Det kan exempelvis vara en böjning eller vridning i ryggen. Smärtan upplevs olika från person till person men beskrivs ofta som skärande, huggande eller molande, och det är vanligt att uppleva kramp i ryggmuskulaturen. Somliga beskriver känslan som att ryggen håller på att gå av och andra som att ryggen har låst sig.

Allmänt om ryggskott

Ryggskott kan bero på en rad olika saker. En övergripande förklaring är att ryggen utsätts för en alltför hastig belastning eller en långvarig belastning som kroppen inte klarar av att hantera. Överbelastningen kan ske på kotornas leder, diskar, muskler eller ledkapslar. Orsaken till ryggskott kan inte ses på magnetkamera eller röntgen.

Om värken även strålar ner över höften, skinkorna och benen kallas detta för ischias. Medicinskt kallas denna diagnos ”lumbago med ischias”, alltså ryggvärk med smärtspridning.

Om du upplever besvär med att gå på toaletten och/eller domningar på insidan av låret bör du uppsöka akutvård direkt.

Symptom vid ryggskott

Ryggskott kan uppstå på grund av flera olika faktorer. Den vanligaste faktorn är för mycket rörelse. För mycket innebär här alltså en mängd din kropp inte är van vid. Ett exempel är snöskottning eller bärplockning. Det går bra i 30 minuter men efter en viss tid blir belastningen för stor för kroppen, då måste kroppen skydda sig. Detta kan ibland leda till att ryggskott inträffar. De som är vana snöskottare och bärplockare kan vara igång en längre tid utan att få någon överbelastning då denna belastning är normal för dem.

Musklerna krampar och ryggen låser sig för att skydda och skapa stabilitet gentemot ytterligare belastning. Själva ryggskottet i sig är sällan farligt men det är inte bra att ha återkommande ont i ryggen. Även om ryggskott oftast går över av sig själv efter några veckor bör du förebygga ryggskott så gott det går, och söka hjälp om det inte går över av sig själv eller om det är återkommande.

Stress är också en faktor som skapar sämre förutsättning för ryggens tålighet. Om det till exempel är mycket på jobbet, livskriser eller vid en försämrad sömn, reagerar kroppen med ett ökat stresspåslag. Dessa faktorer kan öka anspänningen i ryggen och förvärra tillståndet.

Vanliga symptom

 • Plötslig smärta i nedre delen av ryggen
 • Muskelkramp, spändhet och ömhet i ryggen
 • Smärta vid rörelse
 • Stelhet
 • Smärtutstrålning ner i ben eller säte

Andra tänkbara förklaringar

Majoriteten av alla ryggbesvär har ingen säker patologi, det vill säga ingen fraktur, skada eller inflammation, och diagnostiseras ofta som ospecifik eller mekanisk ryggsmärta. Detta syftar till ryggsmärta som kommer från muskler och/eller leder. I mer ovanliga fall kan smärtan ha sitt ursprung från annat håll. Det kan då handla om njursten, gallsten, magsmärtor eller urinvägsinfektion. Ofta uppträder den typ av smärta något annorlunda i jämförelse med ett ryggskott.

Orsaker till ryggskott

Till skillnad från vad många tror uppstår ryggskott oftast inte efter ett enstaka tillfälle med väldigt hög belastning såsom ett tungt lyft, utan snarare av en vanlig rörelse såsom att böja sig efter något på golvet eller till och med efter att ha sovit dåligt. Ryggen har helt enkelt varit utsatt för en belastning den inte kunnat hantera. Det kan också vara att du ignorerat lindrig ryggvärk under en längre tid som plötsligt utlöser ett ryggskott.

Stelhet uppstår i kroppen för att kompensera och upprätthålla stabilitet. Detta kan skapa en belastning på ett annat ställe i kroppen. Exempelvis kan smärta på höger sida kompensera för vänster sida, och ge en ökad belastning på rörligheten i hela ryggen som följd.

Riskfaktorer vid ryggskott

 • Fysiskt krävande arbete
 • Lyft i utmanande ställningar
 • Livsstil utan fysisk aktivitet
 • Rökning
 • Tidigare ryggproblem
 • Dålig eller för lite sömn
 • Stress
 • Depression

Behandling vid ryggskott

Även om ryggskott slutligen släpper av sig själv, är det inte bra att gå runt med spänningar som dessutom i vissa fall kan bli återkommande eller långvariga. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en kiropraktor. Vissa personer med ryggskott har en väldigt stel rygg medan andra snarare har delar av ryggen som blivit överrörliga. I båda fallen brukar en kiropraktor kunna hjälpa till att släppa muskelkrampen genom att öka rörelsen i ryggens muskler och leder, vilket i sin tur kan minska smärtan. Kortsiktigt kan du använda receptfria smärtlindrande läkemedel från apoteket enligt Kloka Listans rekommendationer.

Vad du själv kan göra

När ett ryggskott är i den akuta fasen ska du vara försiktig med att överbelasta den och låta kroppen vila, men sedan är det viktigt att du stegvis ökar på den fysiska belastningen. Långvarig vila kommer bara försämra ryggskottet. Ligg därför bara stilla om du har väldigt ont och svårt att röra på dig, och se till att börja röra på dig direkt när den akuta fasen har lagt sig. Den akuta fasen för ryggskott är vanligen 2-3 dagar.

En första övning kan vara den klassiska yogapositionen katt och ko (cat-camel). Börja ståendes på alla fyra. Svanka och skjut rygg om vartannat.
Börja även med att gå korta promenader i den mån som går. Desto bättre det känns desto mer kan du börja träna och börja göra andra övningar, med fokus på rumpa och rygg för att få igång rörligheten igen. Att röra på resten av kroppen genom exempelvis lätta promenader och även yoga är positivt, men pressa dig inte för mycket. Allt ska utföras lugnt och ökas på successivt.

Minska risken att få ryggskott

 • Gå eller cykla från och till arbetet
 • Allmän fysisk aktivitet
 • Undvika rökning

Då bör du söka vård

Om ryggvärken håller i sig längre än 2 veckor bör du söka vård. Du bör också söka vård direkt om det är en olycka som orsakat din smärta i ryggen.

Om du upplever besvär med att kissa, domningar på insidan av låret, feber, magsmärtor eller bröstsmärtor bör du uppsöka akutvård direkt.

Så kan Kiropraktorvård hjälpa

Du kan vända dig till oss på Kiropraktorvård för att få hjälp med ryggskott. En kiropraktor gör en individuell bedömning och undersökning baserat på dina symptom och din historik.

Vår behandling kommer syfta till att få de krampande musklerna i ryggen att slappna av. Detta genom behandling av de irriterade musklerna samt omkringliggande strukturer i området. Ledmobilisering appliceras för att avlasta leder, för att du ska få en god rörelse och minskad smärta.