Ryggskott

Plötslig uppkommen smärta, även känt som ryggskott, uppkommer oftast i samband med lyft eller böjningsrörelse. Smärtan kan komma direkt vid lyftet eller ge en konstig känsla vid lyftet med tilltagande besvär som börjar nästa dag. Smärtan brukar beskrivas som huggande och/eller molande.

Scroll to Top