Huvudvärk

Huvudvärk

Huvudvärk är en vanlig åkomma som kan variera mellan smärta enstaka stunder till längre perioder av besvär. Orsaken samt vilken typ av huvudvärk kan variera mycket mellan olika individer. Det är viktigt att skilja på det vi i folkmun benämner som spänningshuvudvärk och den medicinska definitionen. Går man djupare in i ämnet förstår man snart att det finns många olika typer av huvudvärk och de vi tror är spänningshuvudvärk kan vara en helt annan variant.

Behandling av huvudvärk

Behandling av huvudvärk kan variera mycket beroende på huvudvärkstyp. Hos de flesta kommer besvären av att den föreligger en ökad känslighet i nerverna runt huvudet och nacken. Ett sätt att komma in och påverka detta är genom behandling av muskeler och leder i nacken. Det är viktigt att förstå att andra faktorer så som stress , sömn och livssituationer också spelar roll för upplevelsen av besväret.


Olika typer av huvudvärk

huvudvärk

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är den vanligaste typerna av huvudvärk och står för mellan 30–78% av all huvudvärk. Den brukar beskrivas som ett pressande tryck på båda sidorna av huvudet.

migrän

Migrän

Migrän karakteriseras av perioder/attacker av huvudvärk med ensidig värk över huvudet eller pulserande värk som blir värre vid aktivitet. Andra besvär kan vara illamående, yrsel, ljud och ljuskänslighet.

spänningshuvudvärk

Cervikogen huvudvärk

Huvudvärken kommer från leder och muskulatur i nacken. Vanligen ensidig men kan även uppelvas på båda sidor av huvudet. Ofta nackbesvär i samband med denna typ av huvudvärk.

behandla-huvudvärk

Myofascial huvudvärk

Huvudvärk från myofascial smärta är en underkategori till spänningshuvudvärk. Myofascial huvudvärk orsakas av spända och irriterade muskler i nackområdet.

ansiktssmärta

Ansiktssmärta

Ansiktssmärta kan förekomma i samband med olika typer huvudvärk. Smärtan kan kännas runt ögon, pannan, tinning eller stråla från nacken och fram över örat.

käkbesvär

Käkbesvär

Besvär från käken kan upplevas lokalt men också ge mer utspridande värk upp över huvudet. Käkens muskulatur och käkleden i sig vara en även vare en orsak till huvudvärk.