HUVUDVÄRK

Framsida » Huvudvärk

Huvudvärk

Huvudvärk är en vanlig åkomma som kan variera mellan smärta enstaka stunder till längre perioder av besvär. Orsaken samt vilken typ av huvudvärk kan variera mycket mellan olika individer.

Det är viktigt att skilja på det vi i folkmun benämner som spänningshuvudvärk och den medicinska definitionen. Går man djupare in i ämnet huvudvärk förstår man snart att det finns många olika typer av huvudvärk och de vi tror är spänningshuvudvärk kan vara en helt annan variant. Nedan går vi igenom vad spänningshuvudvärk och andra typerna av huvudvärk är samt hur de behandlas av en kiropraktor.

Spänningshuvudvärk / Tension-type headache TTH

Spänningshuvudvärk är ofta det vi syftar på när vi prata om ”vanlig huvudvärk” eller ”muskelspännings orsakad huvudvärk”. Det är också en av de vanligaste typerna av huvudvärk och står för mellan 30–78% av all huvudvärk beroende på forskningsstudie. Den brukar beskrivas som ett pressande tryck på båda sidorna av huvudet.

Orsaken till spänningshuvudvärk

Orsaken till spänningshuvudvärk är ännu inte helt känt. Det mest troliga är att det beror på perifer smärtmekanism  vilket syftar till en ökad känslighet i de nerver som inte räknas till ryggmärg och hjärna. Vid mer långvariga besvär är det mer troligt att det är centrala smärtmekanismer med en ökad känslighet från ryggmärg och hjärna som är orsaken.

Det är viktigt att förstå att det kan vara flera faktorer som spelar in i besväret och dessa kan variera mycket från person till person. Det kan vara allt från stressrelaterade, din livssituation, ökad känslighet efter ett trauma eller en överbelastning av nackmuskulatur.

Ofta ses ökad spändhet och irriterade muskler i nackområdet, käke och/eller ansikte hos dem med spänningshuvudvärk. Det beskrivs ofta som små knutor i musklerna som är själva källan till smärta, även kända som triggerpunkter. Dessa punkter kan ge smärta lokalt i närliggande muskler, men kan även ge strålande smärta över huvudet likt den upplevda huvudvärken från muskler längre ner i nacken/skuldrorna. Förklaringen bakom den strålande smärtan benämns som refererad smärta, vilket betyder att smärtan upplevs någon annanstans än själva besvär området.

Fenomenet triggerpunkt brukar förklaras med att den irriterande vävnaden skickar en nervsignal om smärta som går upp till hjärnan. Det som händer vid refererad smärta är att signalen korsar andra nervbanor på väg till hjärnan. Detta gör att slutsignalen till hjärna tolkas annorlunda än vad som ursprungliga irritation varit. Det är samma princip som att män kan känna smärta ut i armen vid en hjärtattack.

spänningshuvudvärk

Typ av spänningshuvudvärk

Det finns olika typer av spänningshuvudvärk. Det första som undersöks är om det är primär eller sekundär huvudvärk, detta bedöms utifrån tre regler.

 • Om huvudvärken är av spänningskaraktär och kommer i samband med ett annat besvär som är känt att ge huvudvärk klassas det som sekundär. T.ex. överbelastade muskler i området eller irriterade närliggande muskler som refererar.
 • Om en redan existerande huvudvärk av spänningskaraktär övergår och blir kronisk (15 dagar eller mer under en månad) bedöms det som både primär och sekundär.
 • Om en redan existerande huvudvärk av spänningskaraktär blir mycket mer intensivt och frekvent (dubbelt så mycket eller värre) bedöms det som både primär och sekundär.

De delar också upp i tre olika grupper beroende på hur ofta de förekommer. Icke frekvent, vilket avser spänningshuvudvärk mindre än en gång i månaden. Frekvent, kommer mellan 1–15 dagar i månader. Kronisk eller långvarig spänningshuvudvärk är 15 dagar eller mer under en månad.

Det blir lätt väldigt invecklat när man förstår hur många olika typer av huvudvärk det finns. Det som är viktigt att förstå att olika typer av huvudvärk måste uppfylla olika kriterier eller krav för att det ska kunna kategoriseras. Kriterier handlar ofta om att kunna placera olika besvär i olika grupper. Skulle det vara så att man inte uppfyller kriterierna undersöker man vidare om det finns någon annan diagnos som passar in bättre på symptomen. Alternativa kriterier för spänningshuvudvärk är som följande, 3 av 4 måste förekomma.

 • Känns lika på båda sidorna av huvudet.
 • Upplevs som pressande tryck / tighthet, icke pulserande.
 • Mild eller moderat intensitet
 • Det blir inte värre av aktiviteter som promenad eller att gå i trappor.

Utöver dessa kriterier får det inte förekomma någon yrsel, kräkningar, ljud eller ljuskänslighet. Då klassificeras det som en annan typ av huvudvärk, mer om detta senare.

Behandling av spänningshuvudvärk.

Behandlingsplanen för spänningshuvudvärk kan se olika ut för olika individer. Vid ett förstagångsbesök går man igenom historiken och hur huvudvärken uppträder och vilka kriterier som uppfylls. Sedan undersökts nackens muskulatur och leder efter smärtgivande strukturera, t.ex. triggerpunkter. Beroende på vad historia och hur känsligt huvudvärken är för tillfället kan ledmobilisering och mjukdelsbehandling påbörjas. Skulle området vara för känsligt finns det andra tekniker som kan användas istället. Målet är att man ska bli fri från smärtan eller minska antalet dagar med besvär. Antal behandlingar och hur besöken läggs upp beror på förutsättningarna och hur länge problemet har varit aktivt.

behandla-huvudvärk

Cervikogen huvudvärk

Cervikogen huvudvärk är en sekundär huvudvärk vilket innebär att huvudvärken kommer från muskler och leder i nacken. Det är också vanligt att ha nackbesvär i samband med huvudvärken och ibland även ansiktssmärta.

Det bedöms att 4.1% av befolkningen någon gång kan uppleva cervikogen huvudvärk och kan tillhör en av det tre vanligaste typerna av huvudvärk. Kvinnor verkar drabbas 4 gånger mer frekvent av denna typen av huvudvärk. . Det finns dock studier som talar emot detta också. Huvudvärkens symptom kan beskrivas som värk över huvudet eller ansiktet, kan variera beroende på huvudets position men också på hur värkens område ser ut. Vanligt förekommande hos dem med hjärnskakning och whiplash trauma.

Definition för Cervikogen huvudvärk

För att en huvudvärk ska definieras som cervikogen huvudvärk måste den uppfylla en eller flera av följande;

 • Upplevd huvudvärk vid nackrörelser eller/och vid bibehållen obekväm position av nacken.
 • Upplevd huvudvärk vid tryck utifrån (tex tryck med ett finger) på övre delen av nacken muskler (cervikal och occipital).
 • Begränsade rörelser i nacken.
 • Smärta på samma sida som huvudvärken i nacken, axlar eller arm. Smärta kan kännas vag och icke utstrålande eller stundtals utstrålande smärta i armen

Behandling av cervikogen huvudvärk

Behandlingen börjar med att kiropraktorn känner igenom olika muskler och leder i nacken. Då både leder och muskler kan vara orsaken bakom smärtan behandlas båda. Leder brukar behandlas med ledmobilisering och muskler med tryck eller träning beroende på vad som passar individen. Vid mer långtgående besvär kan olika former av övningar ges för att stärka upp området för att minska irritation. Det kan antingen vara särskilda nackövningar eller mer allmänna styrkeövningar för att få cirkulation i området och därigenom få en avslappning.

Behandlingsplanen för cervikogen huvudvärk kan se olika ut för olika individer. Dem flesta blir bra efter några få behandlingar, andra kan behöva en längre behandlingsperiod där man följer träningen mer ingående.

Huvudvärk från myofascial smärta (triggerpunkter)

Huvudvärk från myofascial smärta är en underkategori till spänningshuvudvärk vilket gör den till en något mer specificerad diagnos. Myofascial smärta syftar till smärta som kommer från spända och irriterade muskler, vanligen i nackområdet. Vid andra typer av huvudvärk ser man också en ökad irritation i musklerna men där det inte behöver vara orsaker till besväret.

Smärtan kommer ifrån små knutor i musklerna, dessa kallas ofta för tender-point eller triggerpunkter. Punkterna kan ge smärta lokalt i musklerna men också en utstrålande smärta, ofta likt det upplevda huvudvärksområdet.

Refererad smärta

Den utstrålande smärtan nämnas ofta som refererad smärta, vilket betyder att smärtan upplevs någon annanstans än det irriterade området. Förklaringen bakom fenomenet är inte helt känt, men troligen handlar det om att den irriterande muskeln skickar smärtsignal upp till hjärnan. Det som sker vid refererad smärta är att smärtsignalen korsar andra smärtbanor på väg upp. Detta gör att slutsignalen till hjärna översättas annorlunda än vad som ursprungliga muskelsmärtan varit. Detta är samma fenomen som förklaras under spänningshuvudvärk.

Behandling av huvudvärk från myofascial smärta (triggerpunkter)

Behandlingen börjar med att undersöka nacken efter smärtpunkter som ger smärta. Hittar man punkten läggs ett lite tryck i området tills muskelsmärtan släpper efter. Det varierar från person till person hur många punkter man behandlar. Skulle det föreligga en viss stelhet i området kan även ledmobilisering användas för att underlätta belastningen för musklerna i nacken.

Käkledsbesvär och huvudvärk 

Käkledsbesvär kan upplevas lokalt men också ge mer utspridande värk upp över huvudet. På samma sätt som nackens muskulatur ge upphov till huvudvärk kan även käkens muskulatur och käkleden i sig vara en orsak till huvudvärk. Vid undersökning kollar man hur käken rör sig i ett bett, om det finns någon smärta i käkområdet, vitningar på insidan av munnen eller om det finns tryckmärken av tänderna på tungan.

När man diagnoser besvär ser man gärna att de uppfyller vissa kriterier. Kriterier för käkledsbesvär med spänningshuvudvärk är som följande:

 • Kliniska tecken på att smärtan kommer från käkleden, muskulatur eller/och andra strukturer på en eller båda sidor.
 • Att huvudvärken har utvecklat inom samma tidsperiod som besväret från käkleden.
 • Huvudvärken blir värre vid käk rörelser.
 • Huvudvärken blir värre när man undersöker käken vid palpation och/eller passiva rörelser av käken.

Behandling av käken

Behandlingen av käken brukar bestå av att kiropraktorn går in och gungar med i käkrörelser för att förbättra rörelserna. Efteråt får man ofta olika övningar för att träna upp käkmusklerna och öka rörelsen. Om besväret beror på att man biter ihop mycket under natten ordineras bettskena, antingen via tandläkaren eller apotekets egna.

Migrän

Migrän karakteriseras som perioder av huvudvärk med ensidig värk över huvudet eller pulserande värk som blir värre vid aktivitet. Andra besvär som också kan upplevas är illamående, yrsel, ljud och ljuskänslighet, inte ovanligt att ett mörkt och tyst rum är vad som önskas mest. Migrän smärtan kommer i perioderna och håller i sig flera minuter, detta under en 4 – 72 timmars period.

Grovt delas migrän upp i två grupper, med auran och utan aura. Aura innebär en förkänsla före själva huvudvärken kommer. Detta kan upplevas som synrubbning, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, dubbelseende eller flimmer. Det kan också påverka talförmågan, rörelser och känselförändring runt munnen och armen.

migrän

Orsaker till migrän

Vad som orsakar migrän är ännu inte känt. Det finns teorier att det handlar om samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och blodkärlssystemet. Det är vanligt att man även har spänningshuvudvärk samtidigt som man har migrän. Detta då migrän kan trigga att man får spänningshuvudvärk men också tvärtom

Behandling vid migrän

Kiropraktisk behandling har setts lindra besvären under en attack men det är framförallt effektivt förebyggande, genom att i ett tidigt skede behandlad spänningshuvudvärk då detta kan vara det som sätter igång migränen. Själva behandling ser liknande ut som vid spänningshuvudvärk som du kan läsa om här.

Behandlingen ska betraktas som komplementär och ska inte på något sätt ersätta de mediciner som kan ha föreskrivits för migränen.

Ansiktssmärta

Smärta runt ansikten kan förekomma i samband med olika typer huvudvärk. Smärtan kan förekomma runt ögat, pannan, tinning eller från nacken och fram över örat. Det kan variera mycket mellan olika personer hur smärtan kommer och hur den upplevs. Själva smärtan brukar ofta beskriva som refererad smärta som du kan läsa mer om här.

ansiktssmärta

Behandling av ansiktssmärta

Behandling ansiktssmärta brukar vara att i första hand undersöka om smärtan kan härledas till huvudvärk: Om det kommer av huvudvärk blir nästa steg att bedöma vilken typ av huvudvärk. Om det är en av huvudvärk typ som kiropraktorn vårdar kan behandlingen innefatta ledmobilisering, mjukdelsbehandling och/eller träning för omkringliggande muskulatur.

Scroll to Top