Migrän

Migrän

Migrän karakteriseras av perioder/attacker av huvudvärk med ensidig värk över huvudet eller pulserande värk som blir värre vid aktivitet. Andra besvär som också kan upplevas är illamående, yrsel, ljud och ljuskänslighet. Det är inte ovanligt att ett mörkt och tyst rum är vad som önskas mest. Smärtan kommer i perioderna och håller i sig flera minuter, detta under en 4 – 72 timmars period.

Grovt delas diagnosen upp i två grupper, en med aura och utan aura. Aura innebär en förkänsla före själva huvudvärken kommer. Detta kan upplevas som synrubbning, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, dubbelseende eller flimmer. Det kan också påverka talförmågan, rörelser och känselförändring runt munnen och armen.

migrän

Orsaker till besväret

Vad som orsakar till tillståndet är ännu inte känt. Det finns teorier att det handlar om samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och blodkärlssystemet. Det är vanligt att man även har spänningshuvudvärk i samband med migränen. Detta då tillståndet ofta också ger huvudvärk, men också att spänningshuvudvärk kan vara orsaken till att migrän.

Behandling vid migrän

Kiropraktisk behandling har en omdiskuterad effekt på migrän under den besvärande perioden/attacken. Det som behandlas framför allt är spänningshuvudvärk, då detta kan vara det som sätter igång migränen. Behandlingsupplägget kan se olika ut beroende på hur belastande besväret upplevs. Det kan vara effektivt precis före attacken börjar. Även regelbunden behandling kan ge en minskad huvudvärk vilket kan minska antalet attacker. Själva behandling ser liknande ut som vid spänningshuvudvärk som du kan läsa om här. Ses en tydlig koppling till att huvudvärken är led- och muskelrelaterad kan olika hemövningar även förekomma.

Kiropraktisk behandlingen ska betraktas som komplementär och ska inte på något sätt ersätta de mediciner som kan ha föreskrivits för migränen.