Ischias

Ryggvärk med utstrålande smärta ner i benen, också känt som ischias. Den strålande smärta kan ha sitt upphov från irriterad muskulatur eller nerv. Beroende på vilket kan utbredningen variera från ner i foten, runt låret till strålning runt sätet. Har ischiasnerven blivit irriterad av tex diskbråck kan känselbortfall och svaghet i benet förekomma

Utstrålande smärta från muskulaturer

Det är viktigt att förstå att smärta bara är en signal på att någon struktur är irriterad och behöver inte alltid just vara där besväret upplevs. Detta brukar benämnas som refererad smärtan. Detta beror på att det blir en förväxling i ryggmärgen vart smärtan kommer ifrån. Det viktigt här att diskbråck uteslut först genom en noggrann undersökning.

Det finns muskler i ländryggen och runt sätet som kan ge utbredande smärta ner i benet, likt ischias. Det är därför viktigt att undersöka och särskilja vart smärtan kommer ifrån så rätt behandling ges.

Vid muskelirritation kommer behandlingens mål att vara att öka rörelsen i området. Detta dels genom att behandla den irriterade muskeln samt omkringliggande strukturer. Effektiva behandlingstekniker för det är ledmanipulation, rörelsemobilisering, stretch, mjukdelsbehandling mm. Efteråt kan olika övningar utövas för att bibehålla rörelsen och stärka upp området.