ONT I HÖFTEN

FramsidaOnt i Höften

Ont i höften

Ont i höften kan bero på många olika faktorer, om det varit en överansträngning eller om det kommit smygande över lång tid. Vanligen beskrivs höftsmärta i främre samt yttre delen av höften. Sitter smärta mer bakåt är det mer troligen att det tillhör bäckenet vilket du kan läsa mer om här.

Behandling av ont i höften

Behandling av ont i höften kan variera mycket beroende vad den bakomliggande orsaken är. Ett besök hos kiropraktor börjar med att du får beskriva ditt besvär och vilka begränsningar som du upplever. Kiropraktor undersöker och känner igenom de olika lederna och muskler i området. Vid behandlingen kan det förekomma ledmobilisering (länk), mjukdelsbehandling och olika övningar beroende på besvär och hur länge det förekommit. Du kan söka kiropraktor för både akut och långvariga höft- och bäckenbesvär.

Höften och bäckenets anatomi

Höftleden och bäckenet är en komplex struktur. Bäckenet består av fyra delar, baktill ligger korsbenet med svanskotan under. På sidan av korsbenet går höftbenen på varje sida och fäster ihop framtill. Mot höftbenen fäster lårbenet och skapar höftleden. Höftleden är en djup led med ytterligare en broskring runt ledpanna. Detta gör att höften är en mycket stabil led. Runt bäckenet och höften finns många muskler som ger stabilitet och god rörelse att föra oss framåt. Samtidigt skapar den skydd i form av en skål som våra inre organ kan ligga mot.


Nedom har vi samlat några av dem vanligaste besvären från höften och bäckenet som vi kiropraktor behandlar.

Artros i höften

Artros i höften kan ge smärta som kännetecknas av att aktivitet gör ont för stunden och minskar vid stillasittande. Det är viktigt att fortsätta att vara aktiv trots smärtan. Om din fysiska aktivitet minskar kommer du på sikt få minskad uthållighet och funktion i området vilket kan inverka negativt på dina besvär. Anledningen till detta är bland annat att kroppens leder har dålig eller ingen blodförsörjning. Istället för blodförsörjning behövs återkommande belastning i området för att lederna ska få cirkulation.
Artros kan uppkomma akut efter trauma eller som följd av degeneration. Det är viktigt att poängtera att artros är vanligt fynd vid röntgenundersökning men det betyder inte att man som patienten behöver känna smärta från området för att en röntgenbild visar att det finns förslitningar.

Behandling av höftartros

Behandling av höftartros hos våra kiropraktorer börjar med att undersöka om smärtan kommer från höftleden eller om det är någon närliggande struktur som ger en igenkännande smärta. Behandling brukar för det mesta innebära att man behandlar närliggande muskler för att underlägga besvärsområdet och introducera kroppen för olika träningsmoment för att stärka upp området. Du får ett träningsprogram av oss som är anpassat till dig. Förändring i träningsprogrammet kan göra det är för lätt eller för tungt för dig. Vi behandlar även de leder och muskler som är påverkade i området där du har smärta.

Trokanterit

Vid trokanterit eller Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) har patienten höftsmärta som ofta förvärras av att man sover på sidan, sitter ner eller belastar höften. Smärtan är ofta molande eller tröttande men ibland mer huggande. Det är vanligt att man försöker att undvika smärtan genom att gå på ett annorlunda sätt eller halta. Smärta kan ibland stråla ner i benet eller in emot höften.
Behandling av Trokanterit
Behandling av trokanterit hos kiropraktor börjar med att undersöka höften genom att känna igenom muskler och leder. Behandlingen består av ledmobilisering och mjukdelsbehandling av de strukturer som inverkar på besväret, ordinera rätt styrketräning för dig, ändra hur du rör dig i din vardag samt ta bort de saker du omedveten gör i din vardag som kan göra besväret värre.

Ont i ljumsken

Ont i ljumsken kan uppkomma akut eller kroniskt. Akut skada kan komma plötsligt vid till exempel uppvärmning eller vid motion och idrott. Kroniska besvär uppstår när man under en lång tid har utsatt kroppen för en belastning som den inte tolererar. Ljumskskador kan uppstå när man stegrar sin träning för mycket och till exempel springer för fort, för hårt och för ofta. Besvär i ljumsken är mycket vanligt för den som utövar fotboll men utövare av sporter såsom ishockey, löpning eller orientering drabbas också.
Behandling av ont i ljumsken
Kiropraktor diagnosticerar skadan genom att fråga om din träning, testar styrka samt längd i dina muskler, utför ortopediska samt neurologiska tester. Vi behandlar de muskler och leder i området som är påverkade och du får ett träningsprogram att utföra hemma. Ibland kan du behöva vila från en viss aktivitet ett tag, målet är dock alltid att du ska komma tillbaka till den aktivitet som du vill utföra.

FAI-syndrome / Femoral acetabular impingement

FAI-syndrome innebär smärta i höften och/eller ljumsken. Tillståndet har två orsaker, där den första beror på en utväxt i området där höftkulan ledar in emot bäcken. Den går under namnet pincer. Den andra anledningen är att huvudet till höftkulan har fått tillväxt av benvävnad vilket man kallar CAM. Båda dessa utväxter minskar det möjliga rörelseuttaget i höften.
Om tillväxten går för fort hinner kroppen inte med och smärta kan uppstå. Om processen är långsam behöver inte smärta uppstå på grund av utväxten. Det är vanligt att personer utan smärta har förändringar på röntgen såsom pincer och CAM, men får inte smärta av detta.
Bland den idrottande populationen är förändringarna mycket vanliga, upp emot 7/10 i somliga sporter har förändringarna utan att ha smärta.
Behandling av FAI-syndrome
Kiropraktorn kommer initialt att behandla besvären med konservativ behandling med ledmobilisering och mjukdelsbehandling av runt liggande muskulaturer. Även övningarna kommer ordinerar för att styrka upp området. dessa kan förändras i takt med att du blir starkare och uthålligare samt att du tolererar mer belastning utan att känna smärta. Uteblir effekt av behandlingen ska operation övervägas.

Snapping Hip / Coxa Saltans

Tillståndet kännetecknas av ett helt ofarligt knäppande ljud från höften vid rörelse. Detta ljud kan ha sitt ursprung från olika delar i kroppen. Man delar in tillståndet i:
Lateral snapping vilket är när illiotibialbandet, som finns på utsidan av låret, går över trochanter major även kallad yttre utskottet.
Anteriort snapping vilket sker vid aktiv extension i höftleden och beror på att illiopsoas sena eller lig.illiofemorales glider över ledkapseln.
Posterior snapping vilket sker när biceps femoris glider över tuber ischiadicum.
Snapping hip kan ibland minskas eller försvinna med hjälp av träning, stretch och förändring av rörelsemönster.
Behandling av Snapping Hip
Behandling av Snappning hip är mest aktuellt om det föreligger någon smärta. Utan smärta är det endast ett ofarligt ljud när olika strukturer glider över varandra. Om det föreligger smärta undersöks området kring höften och dess muskler och leder. Olika tester kan komma att utföras för att provocera olika vävnader som kan vara involverade i besväret. I behandlingen ingår ofta ledmobilisering, mjukdelsbehandling samt ordination av olika hemövningar.