Nackspärr

Nackspärr

Nackspärr karaktäriseras som en plötslig uppkommen smärta i nacken med tillhörande stelhet samt ökad smärta vid nackrörelser. Nackspärr kan komma i samband med en häftig huvudrörelse, när man sovit i en obekväm ställning eller om man råkat slå i huvudet eller nacken. Detta är oftast ett ofarligt besvär som går över av sig själv inom en till två veckor.

Allmänt om nackspärr

Nackspärr är en ofrivillig sammandragning av musklerna i nacken och upplevs ofta som en lokal kramp i nacken. Detta gör att nacken känns smärtsam och stel med svårighet att röra huvudet åt ett eller flera håll. Nackspärr är en ofarlig åkomma och kan drabba vem som helst. Det går ofta över av sig själv, men i ungefär ett av tio fall kan det övergå till långvarig smärta.

Ett annat namn för nackspärr är torticollis, vilket egentligen är en definition av en onormal, asymmetrisk huvud- eller nackposition.

Symptom vid nackspärr

Vanliga symptom vid nackspärr är plötslig smärta i nacken med tillhörande stelhet, förvärrad smärta vid nackrörelse, ökad ömhet i musklerna i nackområdet, och i vissa fall kan smärtan även sprida sig ner mellan skulderbladen och/eller upp i huvudet i form av huvudvärk.

Vanliga symptom

 • Plötslig smärta i nacken
 • Muskelkramp och ömhet i nacken
 • Ökad smärta vid rörelse
 • Nedsatt rörlighet
 • Smärtutstrålning mellan skulderblad eller bakhuvud

Orsaker till nackspärr

Orsaken till nackspärr kan variera. Vanliga orsaker är bland annat hastiga rörelser, att du sovit i en obekväm ställning eller fått en överansträngning av nackmuskulaturen. Det kan också bero på underliggande muskelspänningar som blivit retade i något rörelsemoment. Det beskrivs ofta som en reflexmässig skyddsmekanism som orsakar smärtupplevelsen.

Riskfaktorer vid nackspärr

 • Obekväm position av huvudet i arbetet
 • Långvarig stress
 • Krävande arbete
 • Repetitivt arbete
 • Tidigare nackbesvär

Stress är en stor faktor till en ökad känslighet i form av stelhet och spänningar i nacken. Det är mer vanligt med akuta smärtor i nacken hos unga. Vi kan också se att det är vanligt med nackbesvär hos äldre som har haft besvär som ung.

Nackspärr

Behandling vid nackspärr

De första två dagarna vid akut smärta är alltid nackspärren som värst, för att sedan långsamt övergå till att bli bättre och rörligare under de närmsta två veckorna. Smärtan brukar försvinna fortare om du är i rörelse. Vid behov kan en kiropraktor hjälpa dig med ledmobilisering och mjukdelsbehandling för att återfå rörligheten snabbare. Smärtstillande läkemedel i enlighet med kloka listan kan även underlätta vid nackspärr.

Om nackspärren inte blir bättre inom några dagar kan det finnas anledning att utreda bakomliggande orsaker till besvären. Det kan göras hos en kiropraktor och innefattar vanligen en kroppsundersökning för att kontrollera muskelstyrka, ledrörelser, nervpåverkan och känsel samt muskelstyrka. Vid varaktiga eller återkommande besvär tillämpas även särskild nackträning för att styrka upp och förebygga återfall.

Sök vård hos läkare om du har följande symptom tillsammans med nackspärr

 • Feber
 • Medvetandeförändring
 • Illamående och/eller kräkningar

Vad du själv kan göra

Du kan förebygga nackspärr genom att regelbundet utföra lätta allmänna nackrörelser. Arbetsergonomi kan även ha en stor betydelse i vissa typer av yrken. Detta kan innefatta justering av datorskärm, variation i arbetsposition, eller genom att ta mikropauser för att avlasta nacken.  

Då bör du söka vård

Har du nackspärr som inte går över efter 1-2 veckor eller om du känner dig orolig kan det vara klokt att söka vård.

Så kan Kiropraktorvård hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kiropraktorvård för att få hjälp med nackspärr. En kiropraktor gör en individuell bedömning och undersökning baserat på dina symptom och din historik. Undersökningen består av inspektion av rörelser, hållning samt palpering av muskler och leder. Beroende på sökorsak kan det även utföras olika ortopediska- neurologiska- och kliniska funktionstester.

Vår behandling kommer hjälpa till att få de krampande musklerna i nacken att slappna av. Detta genom behandling av de irriterade musklerna samt omkringliggande strukturer i området. Ledmobilisering appliceras för att avlasta leder för att uppnå god rörlighet och minska på din smärta.