Myofascial huvudvärk

Huvudvärk från myofascial smärta

Huvudvärk från myofascial smärta är en underkategori till spänningshuvudvärk vilket gör den till en något mer specificerad diagnos. Myofascial smärta syftar till smärta som kommer från spända och irriterade muskler, vanligen i nackområdet. Vid andra typer av huvudvärk ser man också en ökad irritation i musklerna men där det inte behöver vara orsaker till besväret.

Smärtan kommer ifrån små knutor i musklerna, dessa kallas ofta för tender-point eller triggerpunkter. Punkterna kan ge smärta lokalt i musklerna men också en utstrålande smärta, ofta likt det upplevda huvudvärksområdet.

Refererad smärta

Den utstrålande smärtan nämnas ofta som refererad smärta, vilket betyder att smärtan upplevs någon annanstans än det irriterade området. Förklaringen bakom fenomenet är inte helt känt, men troligen handlar det om att den irriterande muskeln skickar smärtsignal upp till hjärnan. Det som sker vid refererad smärta är att smärtsignalen korsar andra smärtbanor på väg upp. Detta gör att slutsignalen till hjärna översättas annorlunda än vad som ursprungliga muskelsmärtan varit. Detta är samma fenomen som förklaras under spänningshuvudvärk.

behandla-huvudvärk

Behandling vid huvudvärk från myofascial smärta

Behandlingen börjar med att undersöka nacken efter smärtpunkter som ger smärta. Hittar man punkten läggs ett lite tryck i området tills muskelsmärtan släpper efter. Det varierar från person till person hur många punkter man behandlar. Skulle det föreligga en viss stelhet i området kan även ledmobilisering användas för att underlätta belastningen för musklerna i nacken.