Cervikogen huvudvärk

Cervikogen huvudvärk

Cervikogen huvudvärk är en sekundär huvudvärk vilket innebär att huvudvärken kommer från leder och muskulatur i nacken. Huvudvärken är ensidig men kan även uppelvas på båda sidor av huvudet. Det är vanligt förekommande att ha nackbesvär i samband med denna typ av huvudvärk, men det kan även förekomma ansiktssmärta.

Det bedöms att 4.1% av befolkningen någon gång kan uppleva cervikogen huvudvärk. Den tillhör en av det tre vanligaste typerna av huvudvärk. Kvinnor verkar drabbas 4 gånger mer frekvent av denna typ av huvudvärk än män. Huvudvärkens symptom kan beskrivas som värk över huvudet eller ansiktet, men kan variera beroende på huvudets position men också hur värkens område ser ut. Det är vanligt förekommande bland de med tidigare hjärnskakning och whiplashtrauma att ha cervikogen huvudvärk.

Definition för huvudvärken

För att en huvudvärk ska definieras som cervikogen huvudvärk måste den uppfylla första(1) symptomet nedom. Om 2 och 3 uppfylls är det ytterligare bekräftelse på diagnosen. Föreligger första symptomet inte men 2 och 3 upplevs är det en annan typ av huvudvärk.

  1. Symptom att nacken är involverad i smärtan
    • Upplevd huvudvärk vid nackrörelser eller/och vid bibehållen obekväm position av nacken.
    • Upplevd huvudvärk vid tryck utifrån (till exempel tryck med ett finger) på övre delen av nacke/muskler (cervikal och occipital).
  2. Begränsade rörelser i nacken.
  3. Smärta på samma sida som huvudvärken i nacken, axlar eller arm. Smärtan kan kännas vag och icke utstrålande eller stundtals utstrålande smärta i armen.
Cervikogen-huvudvärk

Behandling vid cervikogen huvudvärk

Behandlingen börjar med att kiropraktorn känner igenom olika muskler och leder i nacken. Då både leder och muskler kan vara orsaken bakom smärtan kommer båda att behandlas. Leder brukar behandlas med ledmobilisering och muskler med tryck eller träning beroende på vad som passar individen. Vid mer långtgående besvär kan olika former av övningar ges för att stärka upp området för att minska irritation. Det kan antingen vara särskilda nackövningar eller mer allmänna styrkeövningar för att få cirkulation i området, och därigenom få en avslappning samt ökad och stabil rörelseförmåga.

Behandlingsplanen för cervikogen huvudvärk kan se olika ut för olika individer. De flesta blir bra efter några få behandlingar. Andra kan behöva en längre behandlingsperiod med en mer ingående uppföljning av träning.