ARMBÅGEN

Kiropraktorer diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar besvär och smärtor i armbågen. Här följer en sammanfattning av det vanligaste besväret från armbågen.

Armbågen är en komplex led som består av tre olika leder mellan överarmen och underarmens två ben. Detta gör det möjligt att sträcka och böja på armen samt rotera underarmen. Nedan går vi igenom de vanligaste besvären till smärta och besvär i armbågen och underarmen. 

Tennisarmbåge

Skadans ses som ett överbelastningsbesvär i muskelfästet på de muskler som sträcker på armen, även kända som extensorermusklerna. Orsaken beror på repetitiv rörelser under en längre tid, t.ex. spela tennis, skruva med mejsel eller att man slår med hammare. Akut uppstår det en inflammation i muskel- och senfästet som varar i en till tre dagar. Symptomen är smärta över utsida av armbåge, även utstrålande smärta kan förekomma från armbågens baksida ner mot handleden.

Initialt är det avlastning från belastning som gäller. Ibland kan ett epikondylitbandage hjälpa genom att förflytta belastningen från senfästet. Vid långvariga besvär är rehabiliteringsträning med excentrisk styrketräning rekommenderat. Studier har visat att ledmanipulation av nacken har en smärtlindrande effekt.1.Ofta behandlas även omkringliggande muskler för att för minska besvären.

Golf armbåge

Golf armbåge är en överbelastningsskada på insidan av armbågen, som uppkommer av upprepad belastning av handleden med handleden i böjt läge som t.ex. vid golf eller klättring. Detta för att senfästet på insidan av armbågen också är gemensamt senfäste för handleden och fingrarnas böjmuskler.

Vanliga symptom är smärta vid tryck över muskelfästet på insidan av armbågen. Utstrålande smärta kan förekomma på underarmens insida och ner mot handleden. Upplevs däremot stickningar, pirrningar eller nedsatt känsel kan man istället misstänka inklämning av nerv.

Initialt behandling är avlastning några dagar till någon vecka. Behandling av muskulatur på underarmens insida samt ledmobilisering av handled och armbågsled kan vara smärtlindrande och några gånger nödvändig för att skapa förutsättningar för läkning.

Bakre kastarmbåge

Detta är ett smärtsamt tillstånd som beror på förändring i skelettet i form av benpåbyggnad, även kallat osteofyter, på spetsen av armbågsbenet. Tillståndet är en typisk överansträngsskada i armbågregionen till följd av hög belastning inom kastidrotter så som handboll, släggkastare, spjutkastare m.fl.

Smärtan är lokaliserad på armbågsspetsen med utstrålande smärta ner i underarmens ut- och insida. Vid aktivitet kan en upphakning eller låsning upplevas. Begränsade rörelser kan förekomma, men det är mer sällsynt.

Initial behandling innebär kort vila från aktivitet. Därefter rekommenderas rehabilitering program med inriktning på rörelse och styrka. Manuell behandling brukar innefatta ledmobilisering och behandling av omkringliggande muskler.

Musarm

Musarm är ett samlingsnamn för smärta i underarmen och upp mot armbågen. Detta orsakas av en överansträngning i muskulaturen, senor eller ledband som uppkommit av statiskt arbete från t.ex. datormus, därav namnet. Manuell behandling brukar vara mjukdelsbehandling av smärtgivande muskulatur samt ledmobilisering. Styrketräning av involverade muskler kan ibland hjälpa att få ner smärtan. Det är alltid rekommenderas att se över arbetsmiljön om något kan ändras där.

Nervinklämningar i armbåge och underarm

Det finns framförallt två olika nervinklämningar i armbågsregionen. Den ena är en inklämning av radialisnerven under supinatormuskulatur vilket är muskeln som roterar underarmen. Vid inklämningen finns en ömhet över nerven under armbågen. Vanligt i detta tillstånd finns en nedsatt greppkraft och strålande smärta i underarmen.

Den andra är en inklämning av ulnarisnerven som ligger på insidan av armbågen i samma område som muskulaturen fäster in. Vid inklämningen förekommer smärta när tryck appliceras på nerven samt att man kan känna känselförändring i lillfingret samt utstrålande smärtan i underarmen. Behandling innefattar avlastning av muskulatur som klämmer nerven. Utöver detta kan nervmobilisering användas för att minska irritationen i området. Manuell behandling involverar ledmobilisering i armbågen och handleden för att öka att rörligheten.

Utstrålande smärta från muskulaturer

Det är viktigt att förstå att smärta bara är en signal på att någon struktur är irriterad och problemet behöver inte alltid sitta där just besväret upplevs. Detta brukar benämnas som refererad smärtan. Anledningen till att refererad smärta uppstår är att det blir en förväxling i ryggmärgen vart smärtan kommer ifrån.
I armbågen är det viktigt at undersöka axeln, armbågen och handleden om någon vävnad ger upphov till den upplevda smärtan. Kan besvären provoceras fram genom tryck på olika strukturer kan smärtan ringas in på ett annat sätt och behandlingsplanen utformas efter dessa fynd.