FOTEN

FramsidaFoten

Foten sammankopplas med språngbenet och underbenens två ben, skenbenet och vadbenet. Det är dessa två som tillsammans skapar fotknölarna. Själva foten delas in i tre delar vilket är framfot, mellanfot och bakfot. Totalt består foten av 26 ben och 2 lösa ben, även kallat sesamben. Det finns dessutom ett tiotal extra ben som ibland kan finnas i foten.

Foten är ett väldigt komplicerat rörelseorgan med 57 olika leder och över 100 ledband. Majoritet av de muskler som styr fotens rörelser finns i underbenet. Under foten hittar vi fotvalvet som består av ett tvärgående och längsgående. Det längsgående fotvalvet stabiliseras av ledband och plantarfascian som ligger mellan hälben och framfot. Det tvärgående består av ledband i mellanfoten. Tillsammans bildar det en dämpande och stabiliserande förmåga vid gång och löpning.

Ledbandsintabilitet

Instabilitet i foten beskriv ofta som en ostadighetkänsla eller svårighet att lita på fotleden. Detta är något som kan komma efter tidigare stukning med utebliven behandling, för kort rehabiliteringsfas eller för tidig återkomst till aktivitet. Detta kan bidra till en läkning med förlängda ledband och därmed upprepad instabilitet.

Behandlingen av fotledinstabilitet innefattar undersökning av foten strukturer, föreligger det någon smärta kommer detta vara fokusen. Omkring liggande muskel behandlas då de kan ha kommit att vara kompensera för den minskade stabiliteten. Efteråt rekommenderas olika stabiliserande och funktionella övningar för att styrka upp och återfå fotens funktion.

Mediala ledbandsskador

Skadar uppstår oftast vid utåtrotation och utåtvridning av foten. Själva skadan uppstår på ligamentet på insidan foten. Vanligen är det bara en liten del av ligamenten som går av. Detta kan komma i samband med fotledsfraktur eller i samband med syndesmosruptur.

Vid akuta skada är det första behandlingen tryckförband kombinerat med kyla. Efter 30 minuter läggs ett kompressionsförband. Kiropraktisk behandling inleds med balans, rörelser träning och mjukdelsbehandling av eventuellt smärtgivande muskulatur. Styrketräning rekommenderas också men först efter att smärtan avtagit något. Kiropraktor behandlar omkringliggande muskler och lägger upp ett träningsprogram i syftet att motverka långvarig smärta och nedsatt funktion.

Syndesmosruptur

En svullnad över syndesmosen alltså där skenbenet och smalbenet möt över foten. Första kontakt vid denna skada ska vara hos läkare. Självklart kan en kiropraktor undersöka området, om det är en syndesmosruptur är det operation som gäller. De kiropraktiska omhändertagande kommer innebära rörelser träning med successivt ökad belastningsträning. Efter ungefär sex veckor kan styrketräning påbörjas.

Hälsporre – Smärtande Plantarfascia

Ett något förvirrade begrepp som syftar till smärta under foten i det långsgående fotvalvet. Vanligen i infästningen intill hälen. Överbelastningsbesväret kan komma från löpning, hopp, eller efter längre tid av obekväma skor.

Besväret ger sig uttryck vid belastning, ont vid foten vid tex gång, löpning, ökade besvär under dagen. Morgonstelhet med smärta är vanligen förekommande. Undersökningen består i att inspektera foten och palperar igenom fotvalvet och tycka på olika ömma punkter för att säkerställa diagnosen. Utifrån fynd av undersökningen behandlar kiropraktorn fotens olika leder som kan bidra till irritation. Muskulaturen behandlas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att lugna området. Efteråt lägg ett träningsprogram upp för att successivt minska smärtan och återfå normal funktion. För att förhindra att besvären uppstår på nytt är det viktigt att ses till de yttre faktorer såsom skor, underlag och eventuella skoinlägg.

Fat Pad Syndrom – Smärtande Hälkudde

Smärta under hälen med ökade besvär under kvällen om det varit en aktiv dag. Vanligen uppkommit i samband med obekväma skor under en längre tid. Morgonstelhet och morgonsmärta är typiska symtom. Behandlingen brukar framför allt bestå av avlastning. Detta i form av en silikonkudde som kan läggas under hälen i skorna. Kiropraktorn undersöker och behandlar området för att underlätta läkningen.