KIROPRAKTISK BEHANDLING

Hem » Behandling

Kiropraktik är en effektiv, säkert och skonsam behandlingsform för smärta kopplat till rörelseraparaten. Många muskuloskeletala besvär som spänningshuvudvärk, nacksmärta, axelsmärta eller ryggsmärta kan behandlas av en kiropraktor.

kiropraktor-besök-göteborg-uppsala-stockholm

Besöket

Ett förstagångsbesök inleds alltid med en anamnes där du som patient får berätta vad du söker för och kiropraktorn kommer ställer frågor kring besvären samt eventuell tidigare skador och sjukdomshistorik.

kiropraktor-undersökning-göteborg-uppsala-stockholm

Undersökning

Nästa del av besöket kommer vara undersökningen, detta består av att inspektera rörelser, hållning och palpera igenom muskler och leder. Det kan även komma att utföra olika ortopediska- neurologiska- och kliniska funktionstester beroende på sökorsak. Utifrån anamnesen och fynden från undersökningen ställs en diagnos. Detta ligger till grund för vilken behandling som väljs. Skulle detta ligga utanför kiropraktisk behandling hänvisas du vidare till lämplig specialist.

Kiropraktor-behandling-göteborg-stockholm-uppsala


Behandling

Behandlingen utförs manuellt alltså med händerna med olika tekniker, det som kanske förknippas oftast med kiropraktorer är ledmanipulation. Tekniken är effektiv vid nedsatt rörelse i ett område och innebär att leden förs ut i sin rörelse och därefter läggs ett snabbt tryck. Detta kan ibland komma med ett litet knackljud, detta är ofarligt och beror på en tryckförändring i leden. Andra tekniker som också används kan vara mjukdelsbehandling, stretch, ledmobilisering, nervmobilisering m.m. Allt beror på vad som anses mest lämpligt för sökorsaken. Det är inte ovanligt att du också får råd och information om tillståndet, ibland är det även nödvändigt att lägga upp ett träningsprogram. Behandling är individanpassad utifrån dina förutsättningar.