Kiropraktisk behandling

Kiropraktisk behandling är en effektiv, säker och skonsam behandlingsform för smärta kopplad till muskler och leder. Många muskuloskeletala besvär som spänningshuvudvärk, nacksmärta, axelsmärta eller ryggsmärta kan behandlas av en kiropraktor.

kiropraktor-besök-göteborg-uppsala-stockholm

Besöket

Ett förstagångsbesök inleds alltid med en anamnes (sjukdomshistoria) där du som patient får berätta vad du söker för. Kiropraktorn ställer frågor kring besvären, samt kring tidigare eventuella skador och sjukdomshistorik.


kiropraktor-undersökning-göteborg-uppsala-stockholm

Undersökning

Nästa del av besöket är undersökningen. Denna består av inspektion av rörelser, hållning och palpering av muskler och leder. Beroende på sökorsak kan det även utföras olika ortopediska- neurologiska- och kliniska funktionstester. En diagnos ställs utifrån anamnesen och fynden från undersökningen. Diagnosen ligger till grund för vilken behandling som väljs. Skulle behandlingen ligga utanför kiropraktisk behandling hänvisas du vidare till lämplig specialist.


Kiropraktor-behandling-göteborg-stockholm-uppsala

Behandling

Kiropraktisk behandling utförs manuellt med olika tekniker. Ledmanipulation är den behandling som kanske förknippas oftast med kiropraktorer. Tekniken är effektiv vid nedsatt rörelse i ett område. Proceduren innebär att leden förs ut i sin rörelse, och därefter pressas ett snabbt tryck mot. Detta kan ibland medföra ett litet knackljud. Ljudet är ofarligt och beror på en tryckförändring i leden. Andra tekniker som också används kan vara mjukdelsbehandling, stretch, ledmobilisering, nervmobilisering med mera. Allt beror på vad som anses mest lämpligt för sökorsaken. Det är inte ovanligt att du också får råd och information om tillståndet. Ibland är det även nödvändigt att lägga upp ett träningsprogram. Behandling är individanpassad utifrån dina förutsättningar.


fragor-kiropraktor

Vanliga frågor

Här samlas de vanligaste frågorna och funderingarna kring kiropraktik och behandling.

Besvär vi behandlar

En kiropraktor behandlar många olika besvär men är mest kända som ryggspecialist. Det är naturligt då många haft sin första kontakt med oss när de sökt hjälp för långvariga ryggbesvär eller akuta ryggskott. Vi behandlar dock även andra sorters problem relaterade till muskler och leder

kiropraktor-behandling-undersökning

Kontakta oss

Smärta och besvär kan komma hastigt, ibland kan det lugna själen att få hjälp så snart som möjligt. Vid frågor eller funderingar kan du nå oss på vår mejl eller via formuläret. Det går även bra att ringa till respektive klinik.